Grondverzet. 

De hoofdmoot van ons bedrijf is grondverbetering door middel van spitten met de kraan. Hierbij wordt gewerkt volgens de wensen van de klant, bijvoorbeeld spitten met behoud van bouwvoor dit om verschraling te voorkomen.


Een ander voorbeeld is het  egaliserend spitten waarbij te veel hoogteverschil wordt geŽffend. De laagten worden vanuit hoogten volgedumperd. Hierbij wordt er sterk op gelet dat de zandkop niet verschraalt en de laagten juist worden verschraald.


Bij "moeheidsvrij" spitten wordt zo gespit dat de schone grond bovenop komt. Dit wordt onder andere uitgevoerd bij  bollen- of pootaardappelteelt.


Ook is er de mogelijkheid om uw grond tot wel 8 meter diep te spitten, zoals wel een voorkomend in veengaten. Door het verkeerd bewerken van uw grond op deze diepte, kan deze zodanig verslechteren dat u er niet meer op kunt werken. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij dit voorkomen.


Ook kunnen we mengwoelen/diepploegen tot 2 meter. daar waar de grondstructuur dit toelaat. Dat wil zeggen, dat het zand geschikt is en niet dieper zit als 1 meter, dit om een goede mengverhouding te krijgen.


Na deze werkzaamheden kan het perceel gekilverd worden afgeleverd zodat de klant direct aan de slag kan.

 

 Scholte Grondverzet         Oosterdiep OZ 28         7881 CT Emmer-Compascuum
Tel: +31 (0)591-353737       
info@scholte-grondverzet.nl