Vervening

De vervening van veengrond naar landbouwgrond is een specialistisch werk. Vervening is het verwijderen van een veenbodemlaag. Veengronden hebben weinig draagkracht  en laat water alleen horizontaal door. Daardoor zijn deze gronden slecht te gebruiken voor de landbouw. Door deze veenlaag grotendeels  te verwijderen en daarna door te spitten met een kraan wordt het perceel uitermate geschikt voor de landbouw.

Het veenproduct wat ontgraven wordt kan goed worden gebruikt in de tuinbouw en voor de champignonteelt.  De vervening leidt tot twee producten:
 
1. Tuinturf.
Tuinturf is doorgevroren zwartveen dat gebruikt wordt in potgrond. In de wintermaanden wordt het veen doorgeploegd om vervolgens doorgevroren te worden.  
 
In de zomermaanden wordt het veen losgetrokken door middel van cultiveren om het te laten drogen. Als de bovenste 5 cm droog genoeg is wordt het met een bulldozer/pistenbully in een lange ril geschoven. Als het seizoen is afgelopen wordt het veen op een laadplaats gedumperd. Daar wordt het gemalen, gezeefd en geladen via een installatie met een kraan op de vrachtwagen. Daarna vindt het vervoer plaats naar de gebruiker.

2. Stortveen.
Dekaarde of stortveen wordt gebruikt als onderdeel van de teeltlaag in de champignonteelt. Voor de productie van stortveen worden veenvelden speciaal geselecteerd op een juiste verhouding tussen zwart- en witveen om een juiste grove structuur te verkrijgen.

Het ontgraven van dit product gaat het hele jaar door. Het product is niet zo weersafhankelijk als tuinturf, maar doordat dit het hele jaar doorgaat is het om het uit het veld te krijgen soms wat lastiger. Bij natte weersomstandigheden worden dan rupsvoertuigen en / of aangedreven kippers ingezet. Als het eenmaal op de laadplaats ligt wordt het rechtstreeks via een kraan met een weegsysteem op de vrachtwagen geladen voor vervoer naar de verbruiker

 

Scholte Grondverzet         Oosterdiep OZ 28         7881 CT Emmer-Compascuum
Tel: +31 (0)591-353737       
info@scholte-grondverzet.nl